Məndə loqo var!

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi RGB

Azərbaycan Respublikasnın Dövlət Gerbi, rəngli, RGB. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 2 noyabr tarixli 1332-VKQ nömrəli Konstitusiya Qanunu ilə təsdiq edilmiş rənglər, ölçülər və təsvirlər əsasında çəkilib. http://www.e-qanun.az/framework/40671

SVG kodu kopyala SVG PDF 493 dəfə yüklənib

Bənzər materiallar