Məndə loqo var!

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi RGB

Azərbaycan Respublikasnın Dövlət Gerbi, rəngli, RGB. ♦ Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 2 noyabr tarixli 1332-VKQ nömrəli Konstitusiya Qanunu ilə təsdiq edilmiş rənglər, ölçülər və təsvirlər əsasında çəkilib. ♦ Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya qanunu: http://www.e-qanun.az/framework/40671 ♦ Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağının təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya qanunu: http://e-qanun.az/framework/40675

SVG kodu kopyala SVG PDF 678 dəfə yüklənib

Bənzər materiallar