Məndə loqo var!

Komandayla əlaqə

İradınız, təklifiniz, şikayətiniz və ya nəsə yaxşı bir sözünüz varsa, hər zaman dinləməyə şad olarıq.

Əsrin aforizmi

Hәqiqәti avtoritet kimi qәbul etmәk әvәzinә avtoriteti hәqiqәt kimi qәbul edәnlәr çox çәtinlik çәkir.

Cerald Messi, misirşünas və şair